top of page

Badania kierowców

Pracownia Rozwoju "EVOLUO"  jest upoważniona do prowadzenia badań
w zakresie psychologii transportu

(Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego -  331/2020).

Badania prowadzane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 Dla kogo:

 • osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1 + E, D, D+E oraz T,

 • osoby przedłużające ważność uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1 + E, D, D+E oraz T,

 • osoby ubiegające się o pracę lub pracujące pracę na stanowisku kierowcy,

 • osoby ubiegające się o uprawnienia instruktorów lub wykładowców nauki jazdy,

 • osoby przedłużające uprawnienia instruktora lub wykładowcy nauki jazdy,

 • osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

 • osoby przedłużające uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

 • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E I T, którym cofnięto uprawnienia w związku z ponownym przekroczeniem limitu 24 punktów lub popełnieniem 3 wykroczeń albo 1 przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w okresie próbnym,

 • osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdem, cofnięte ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych,

 • sprawcy wypadków drogowych, w następstwie których nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu,

 • osoby kierujące pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 

Co zabrać:

 • dowód osobisty,

 • prawo jazdy,

 • skierowanie na badanie psychologiczne,

 • okulary (jeśli są używane)

 

Czas badania: około 90 minut (z omówieniem wyników)

Koszt: 150 zł (stawka urzędowa określona w § 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy)

Dysponuję testami psychologicznymi w 5 językach:

 • polskim,

 • angielskim,

 • rosyjskim,

 • ukraińskim,

 • hiszpańskim.

Badania odbywają się codziennie -tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej - Nr 666 593 617.

Jeśli nie odbieram - wyślij sms - oddzwonię.

Badania są prowadzone wyłącznie indywidualnie, by zapewnić intymność i komfort osobom badanym. 

Kopia kubek roslina.png
Brak rezerwacji. Sprawdź później.
bottom of page